Software Development
websites | applications | consultancy | training
 
 Home     Software     Websites     Consultancy     Training     Presentaties     Support     Contact 
  Leerlingscore systeem t.b.v. bijzonder onderwijs
Deze software geeft docenten in het bijzonder onderwijs de mogelijkheid om op een eenvoudige manier het gedrag, de aandachtspunten en de voortgang van leeringen vast te leggen en te rapporteren.

Behalve het toekennen van punten per lesuur c.q. pauze, kunnen ook notities, aandachtspunten en eventueel medicijngebruik worden bijgehouden.

Aan het begin van het schooljaar kan de beheerder via een aantal vensters de stamgegevens zoals de groepen, leerlingen, docenten en het rooster ingeven. De gebruikers (docenten) kunnen hier vervolgens eenvoudig gebruik van maken.
 
Dit is het onderschrift
2013 - Solutions By Simplicity