Software Development
websites | applications | consultancy | training
 
 Home     Software     Websites     Consultancy     Training     Presentaties     Support     Contact 
  Uren registratie systeem
Een zeer compleet systeem om de uren van uw personeelsleden te beheren. Uren worden geboekt op basis van uursoorten, activiteiten, werkorders, e.d. Uiteraard zijn al deze zaken in te stellen.
Via dagstaten kunnen de uren van een werknemer eenvoudig ingegeven en bewerkt worden. het systeem kan geboekte uren matchen met klokgegevens indien u gebruik maakt van een digitaal kloksysteem.
Van werknemers die in ploegen werken kunnen de uren door de betreffende voorman beheerd worden. Van uitzendkrachten kan op wekelijkse basis per uitzendbureau een digitaal overzicht geproduceerd worden.

Voorts houdt u ziekte ,vakantie, inhaaluren, ADV en ander bijzonder verlof bij. Ook hier zijn duidelijke overzichten van te produceren.

Via eenvoudige wizards kunt u informatie uitwisselen met externe systemen zoals SAP, kloksysteem, extern salarisverwerkingssysteem, etc.
 
Dit is het onderschrift
2013 - Solutions By Simplicity