Software Development
websites | applications | consultancy | training
 
 Home     Software     Websites     Consultancy     Training     Presentaties     Support     Contact 
  ZZP Administratiesoftware©
ZZP© is administratieve software welke speciaal ontwikkeld is voor de ZZP'er. Het is een zeer gebruikersvriendelijk en compeet softwarepakket.

ZZP© vormt een sluitend adminstratiesysteem voor o.m. relatiebeheer, voorraadbeheer, facturatie, statistieken, BTW aangifte, jaarrekening, rekeningoverzicht, uren- en kilometeradministratie.

Vele standaard zaken worden u uit handen genomen: herinneringen aan verjaardagen en belangijke data; voorraadbewaking met inkoopadviezen; automatische omrekening van besteleenheden naar verkoopeenheden; etc.

Door de modulaire opzet kunt u ZZP© al naar gelang uw behoefte uitbreiden zodat het pakket (en de investering die u daarmee doet) meegroeit met uw business.

ZZP© wordt vertegenwoordigd door onze partner Business 2 Start. Wij verwijzen u graag door naar hun website voor alle ZZP© gerelateerde zaken.
 
Dit is het onderschrift
© 2013 - Solutions By Simplicity